ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

פורטל השירותים התשלומים והמידע של הממשלה


פורטל השירותים והמידע של הממשלה

http://www.gov.il/FirstGov

טפסים להורדה

בקשה לדרכון\תעודת מעבר
הודעה על שינוי מען
בקשה לתעודת לידהתיאום מס (טופס 116)
בקשה לאיתור מען
תמצית מרשם אוכלוסין
בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות
בקשה להארכת תוקף ולשינויים בדרכון או בתעודת מעבר
חידוש רישיון לנשיאת כלי ירייה

 שירות התשלומים הממשלתי

תשלומי מס הכנסה ומע"מ

תשלומי ביטוח לאומי
צפייה בעותק מנסח טאבו
חידוש רישיון נהיגה
חידוש רישיון רכב
אגרת הטלוויזיה
קנסות משטרה
חידוש דרכון או תעודת מעבר
אגרות האגף להסדר ורישום מקרקעין

http://www.gov.il/firstgov/ecom/