ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

חוק גימלאת סיעוד

 

חוק גימלת סיעוד 

  • מהי גימלת סיעוד?
  • מהי זכאי לקבל גימלת סיעוד?
  • כיצד נקבעים הזכאות גימלת סיעוד והיקפה?
  • אילו שירותים ניתנים לזכאי גימלת סיעוד?
  • כיצד מגישים בקשה לגימלת סיעוד?
  • מה קורה אם הבקשה - גימלת סיעוד לא מאושרת? 
  • מה קורה עד שמתקבל האישור? 
  • האם ניתן לרכוש שעות סיעוד באופן פרטי ? 
  • מדוע כדאי לקבל שירותי סיעוד מעמותת "מטב"

פרטים באתר הביטוח הלאומי

http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/default.aspx