ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

קורס ייחודי למזכירי חברות - M
  • תוכנית הלימודים
  • מרצים
  • מידע כללי
  • מוסדות לימוד
  • צור קשר
  • צור קשר

קורס ייחודי למזכירי חברות -  M

מעמדו של מזכיר החברה התחזק באופן משמעותי, בעקבות החקיקה הרחבה בתחום דיני החברות. כמו-כן, התרחבו גם חובותיו. החוק אינו מגדיר מפורשות את תפחברות - Mקידו, אולם במספר הזדמנויות נרמז על מהותו ומשמעותו של התפקיד.

לבד מהאחריות המתרחבת של מזכיר החברה במישור הניהולי, מוטלות עליו חובות הכרוכות בידע ובהבנה משפטית, כגון חובת הזהירות החושפת אותו לתביעה משפטית.
חשיבות התפקיד ומעמדו המיוחד של מזכיר החברה בהנהלה הבכירה של הפירמה, מחייבים מסגרת לימודית אשר תקנה למשתתפים ידע מקצועי עדכני והיכרות מעמיקה של המציאות המתהווה והולכת בחברות הישראליות לאור השינויים בחקיקה.

קהל יעד
מזכירי חברות ציבוריות ולמועמדים לתפקיד.
מזכירי חברות המתכוונות לצאת לבורסה.
נושאי משרה בכירים בחברה.


נושאים
§ מעמדו, תפקידו ותיפקודו של מזכיר החברה.
§ הדגשים בפעולת מזכיר החברה.
§ סמכי היסוד בחברה - סוגי החברות.
§ האסיפה הכללית - החלטות רגילות ומיוחדות.
§ חוק החברות וחוק ניירות ערך.
§ מיזוגים, רכישות והנפקות.
§ רישום פרטיכל בישיבת דירקטוריון.
§ דירקטורים ונושאי משרה בחברה: כשירות, מינוי, מעמד, סמכויות, חובות, התפטרות ופיטורין.
§ הדירקטור החיצוני בחברה.
§ ביטוח, שיפוי ופטור נושאי משרה בחברה.
§ הנפקת אגרות חוב ותפקיד הנאמנים.
§ זכויות וחובות בעלי מניות בחברה.
§ תביעת בעלי מניות.
§ רשות ני''ע - דיווחים מיידיים תקופתיים.
§ דיווחים לרשם החברות.
§ הבורסה לני''ע - מבנה ותיפקוד.
§ מושגי יסוד במיסים.
§ המבקר הפנימי בחברה.
§ רואה החשבון, המבקר והחברה.
מושגי יסוד בדו''חות הכספיים.
§ מושגי יסוד בהגבלים העסקיים.
§ ועדת הביקורת ועסקאות עם בעלי עניין.
§ חידושים בחקיקה ופסיקה.
§ יועץ משפטי ומזכיר חברה.

 

  • צור קשר

אם אתם מחפשים הרצאה, ליחיד או לארגון? השאירו פרטים ונחזור אליכם עם הצעת מחיר - ייעוץ חינם ! 

למרכז המרצים      |      לקורסים נוספים 

 להזמנת מרצה        |     להוספת מרצה חדש

ביזטק - המכללה לעסקים וניהול 

 הרצאות והדרכות פנים ארגוניות לארגונים ועסקים

 ייעוץ בבניית תוכניות הדרכה - חינם ! 

לפרטים ולהזמנה – אנא מלאו טופס צור קשר >>

צור קשר קורסים
שם מלא: *
חובה לציין שם מלא
שם חברה / עצמאי
חובה לציין שם חברה
טלפון/סלולר *
חובה לציין טלפון
דואר אלקטרוני *
בבקשה רשום כתובת דואר אלקטרוני תקינה
בחר:
Invalid Input
נושא הקורס
רשום הערותיך
קוד אבטחהקוד אבטחה
קוד אבטחה שגוי