ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

טופס הודעה על שינוי כתובת במשרד הפנים

הסבר לקבלת שירות:

שינוי המען (כתובת) המופיע במירשם התושבים כתוצאה ממקום מגורים חדש.
רשאי לבקש המבקש עבור עצמו, בן/בת הזוג וילדיו בתנאי שמצרף את ספחי תעודות הזהות של מי שעבורו מבוקש השינוי.
אין חובת נוכחות אישית.

בשינוי מען (כתובת) לישובים קהילתיים, מושבים וקיבוצים יש להמציא אישור ממזכיר הישוב או הקיבוץ על השינוי.
שינוי מען (כתובת) לאילת (מישוב אחר), חובה להגיש באופן אישי בלשכה למינהל האוכלוסין אילת תוך המצאת הוכחות למגורים שם.
שינוי מען למען ההורים או למען של הורי בן/בת הזוג, חובה לקבל הסכמת ההורים או הורי בן/בת הזוג בנוכחות הפקיד בלשכה (נדרשת הגעה של ההורים ללשכה).

תנאים לקבלת השירות:
על מבקש השירות להמציא:

ספח תעודת הזהות שלו.
ספחי תעודת הזהות של בני המשפחה שעבורם מבוקש השינוי.
טופס בקשה לשינוי מען ממולא כנדרש.

טופס שינוי כתובת להורדה 

/*' );/*]]>*/" target="_blank">טופס מקוון לשינוי כתובת