ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

סכומי קצבת זקנה - זכויות דמי ביטוח לאומי

   

סכומי קצבת זקנה - זכויות דמי ביטוח לאומי לאזרח


קיצבת זיקנה 
מקור:  אתר ביטוח לאומי

סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית ליחיד היא 1,444 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג) - 2,170 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה, ליחיד -  1,526 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת  מקצבה ליחיד של בן 80 וכן תוספת בעד בן זוג) -  2,252 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .
אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

על סכומים אלה מתווספות התוספות הבאות:

תוספת ותק (ביטוח) קצבת הזקנה תכלול תוספת ותק למי שהיה מבוטח יותר מ–10 שנים לפני יום זכאותו לקצבת זקנה בפעם הראשונה, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק. 

שיעור תוספת ותק - 2% מן הקצבה בעד כל שנת ביטוח מלאה שלאחר 10 שנות הביטוח הראשונות. בסך הכול לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה. 
עקרת בית יכולה לקבל בתנאים מסויימים רק 2% תוספת ותק.


תוספת דחיית קצבה - תשולם במקרים שלא היתה זכאות לקצבת זקנה בגלל הכנסות מעבודה, או שבגלל ההכנסות מעבודה מגיעה למבוטח קצבת זקנה בסכום נמוך, והוא מוותר על קבלת סכום נמוך זה. 

שיעור תוספת דחיית קצבה - 5% מן הקצבה (כולל תוספת הוותק) בעד כל שנה שתשלום הקצבה נדחה בגלל הכנסות מעבודה מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה.

 

תוספות בשל תלויים - בת זוג, בן זוג, ילד. לפרטים ראה תוספת בעד בן זוג וילדים.

 

סכומי קצבת הזקנה לחודש 

ליחיד/ה

1,444 ש"ח (החל ב- 01.01.2011)

ליחיד/ה בן/בת 80 ומעלה      

1,526 ש"ח (החל ב- 01.01.2011)

לזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג)

2,170 ש"ח (החל ב- 01.01.2011)

לזוג, שהזכאי לקצבה הוא בן 80 ומעלה 

2,252 ש"ח (החל ב- 01.01.2011)

 

ליחיד/ה + ילד

1,901 ש"ח (החל ב- 01.01.2011)

לזוג + ילד 
תוספת בעד ילד תשולם רק לאחד מכם

2,627 ש"ח (החל ב- 01.01.2011)

ליחיד/ה + 2 ילדים ויותר*

2,358 ש"ח (החל ב- 01.01.2011)

לזוג + 2 ילדים ויותר*

3,084 ש"ח (החל ב- 01.01.2011)

* התוספת בעד ילד משולמת בעד שני הילדים הראשונים בלבד.

 

סכום התוספת בעד כל אחד משני הילדים 457 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .

- סכום התוספת הבסיסית בעד בן/בת זוג - 726 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .