ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

זכויות אזרח ותיק - המשרד לאזרחים ותיקים וניצולי שואה

פעילות המשרד לאזרחים ותיקים 

 

המשרד לאזרחים ותיקים, הוא משרד ממשלתי שהוקם בשנת 2007, כגוף מטה בממשלה לפיתוח תוכניות ושירותים לכ- 800 אלף האזרחים הוותיקים החיים כיום בישראל. זאת לשם ביצוע והובלת פרויקטים, חקיקה ושינוי סדר היום הציבורי שמטרתם המרכזית היא שיפור וקידום איכות חייהם של האזרחים הותיקים בישראל.
מאז הקמתו, המשרד פועל לקידום וחיזוק מעמד ציבור האזרחים הוותיקים, תוך העצמתם והפיכתם למשפיעים ומרכזיים בחברה.

1. שיפור איכות ורמת החיים של האזרח הוותיק בישראל
במסגרת זו, פועל המשרד בין היתר למען יידוע האזרחים הוותיקים על זכויותיהם, הקמת מיזמים לשיפור ביטחונו האישי של הזקן ומפעיל מיזמים בתחומי התרבות והחינוך.

2. בנייה והתאמת שירותים ותשתיות בעידן של אוכלוסיה מזדקנת
בתוך כך, מתן מענה לפניות אזרחים ותיקים, שיפור וקידום נושא הדיור לזקנים תוך מתן פתרונות מיגון, רווחה, שיקום וסיעוד, תכניות אב יישוביות ועוד.

3. מיסוד הקשר בין הדור הצעיר לאזרחים הוותיקים
מיזמים בשיתוף משרד החינוך, תנועות הנוער, הסטודנטים ובני השירות הלאומי והאזרחי בארץ .

4. שיפור איכות החיים של ניצולי השואה בישראל
זאת, תוך מעקב אחר יישום דו "ח דורנר וטיפול בהשבת הרכוש היהודי הגזול, מימוש ההסכמים בין ממשלת ישראל וניצולי השואה וסיוע בבירור זכויות ניצולי השואה. כך , מקיף המשרד את רוב תחומי החיים של ציבור זה, על רבדיו וצרכיו השונים

http://vatikim.gov.il/Pages/default.aspx