ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

תוכנית מסחר למשקיע בשוק ההון בשיטת הניתוח הטכני - אייל גורביץ

אייל גורביץ'

אייל גורביץ' ממליץ

תוכנית מסחר למשקיע בשוק ההון כוללת 9 נקודת זיהוי  :

שלב א : 1-4 - כלים לבחינה ולזיהוי מגמת השוק ( ע"פ הגרף החודשי) :

               1.  מגמת עליה / רצף עולה
                  - נקודות השיא והשפל מסודרות בסדר עולה 
                  - כל פעם שתיווצר נקודת שפל יותר גבוהה מקודמתה - השוק יעלה לשיא גבוה יותר נקודמו 
                   - כל פעם שתיווצר נקדות שיא יותר נמוכה מקודמתה - השוק ירד לנקודת שפל גבוהה 

               2 . מחזורי מסחר גבוהים
                  - מחזורי המסחר ברצף העולה האחרון - מתרחבים או לפחות נותרים זהים 

               3 . רמת הממוצע הנע  
                   - הממוצע הנע הקצר (10) נמצא מעל הממוצע הנע הארוך (20) ברצף האחרון   
                   - השיפוע של קווי הממוצעים מתחזק  
                   - המרחק בין הממוצעים גדל או נשאר זהה.

               4 . רמות תמיכה והתנגדות
                  - האם רמת ההתנגדות האחרונה שנשברה מטה מחזיקה מעמד כרמת תמיכה .
                  - האם רמת ההתנגדות שפרצה למעלה - הפכה לרמת תמיכה 
                    מצב טוב לביצוע עסקה - סמוך לרמת תמיכה שהיתה קודם רמת התנגדות .

שלב ב: 5-7  - כלים לבחינה ולזיהוי נכון של התיקון הטכני 

               5 .  יש רצף יורד מתחת לממוצע 5  
               6 .  CCI 5 ירד מתחת ללרמת  - (100 -)
               7.  יש לפחות נר אחד שכולו נמצא מתחת לשער הנמוך של הנר הגבוה ברצף העולה 

שלב ג  8-9 - כוללים כלים  לבחינת התזמון - מתי להשקיע מתי לקנות מתי למכור 

               8 . יש נר אחרון ירוק 
               9. 
 CCI חצה את רמת -(100 -) כלפי מעלה !

סימני מכירה  

1. יש שבירה של הרצף העולה

2. יש סגירה מתחת לממוצע הנע

3. יש נר אדום שכולול ( כולל הצללית) שיוצא  מעל רצועת בולינגר העליונה  

4. יש נר של מוכרים שכולו נמצא מעל רצועת בולינגר העליונה 

כלים לאיתור מגמת השוק :

איתור כיוון המגמה הראשית 

   מגמה ארוכת טווח ניתנת לאיתור ע"י סימון נקודות מפנה המופיעות על גרף חודשי לפחות בפרק זמן של שנה עד 5 שנים .

    אם בתהליך של מגמת העלייה רואים ירידות : אם הירידות הללו אינן גורמות לשינוי במגמה,
    אז יש סיכוי שיצא לדרך גל עליות משמעותי נוסף .

    הנחות לגבי מגמת עלייה ואיתור סימנים לסיום מגמת עליה :  
    - במגמת עלייה - ההנחה היא שכל ירידה היא לצורך עליה
    - כל עלייה אמורה לשבור את השיא הקודם .
    - כאשר יש כישלון בשבירת השיא הקודם - זה הוא סימן אזהרה עיקרי לסיומה של מגמה .

   הגדרת מגמת עליה  :
    - המינימום לקיומה של מגמת עליה -  שתי נקודות שפל עולות (או לפחות שאינן יורדות )  יחד עם שתי נקודות שיא עולות 

  הגדרת מגמת ירידה: סדרה יורדת של נקודות שיא ושפל כאשר כל נקודה נמוכה מקודמתה
   - המינימום למגמת ירידה - שתי נקודות שיא יורדות ושתי נקודות שפל יורדות 

CHART2

  עקרון הרצף 

   - רצף עולה : שער סגירה של כל נר נתון יהיה גבוה מהשער הנמוך של הנר שקדם לו . עד לנר הגבוה ביותר של הרצף .
   - רצף יורד :  שער סגירה של כל נר נתון יהיה נמוך מהשער הגבוה של הנר שקדם לו . עד לנר הנמוך ביותר של הרצף .
   - שבירת רצף עולה
     כאשר שער הסגירה של נר נתון יהיה נמוך מהשער הנמוך של הנר הגבוה ביותר שנקבע במהלך הרצף . 
   - שבירת רצף יורד : 
      כאשר שער הסגירה של נר נתון יהיה גבוה מהשער הגבוה של הנר הנמוך ביותר שנקבע במהלך הרצף .

   -  שבירת רצף היא אות אזהרה להיפוך מגמה ואיתות ליציאה מפוזיציות השקעה .

מגמה משנית 

   המגמה המשנית מורכבת מסדרת הרצפים המרכיבים את המגמה הראשית .
   המגמה המשנית הרלוונטית היא הרצף האחרון  

  - את המגמה המשנית מאתרים על גבי גרף חודשי או שבועי ע"י בחירת נקודת מפנה הרחוקה לפחות חודשיים אחורה . 
  - שינוי ברצף - מעיד על שינוי במגמה המשנית 
  - משך זמנה של מגמה משנית נע בין חודשיים לבין שנה 
  - במסחר לטווחים ארוכים - המסחר מתבסס על זיהוי מגמות המשנה כי הם מספקים איתותי אזהרה לפני סיום כיוון המגמה 
  - כאשר המגמה המשנית ברצף האחרון נעה כנגד המגמה הראשית היא מוגדרת כתיקון טכני 

 תיקון טכני 

   תיקון טכני :
   הינו תנועה כנגד כיוון המגמה המחסל בין 33%- ל- 66% מהרצף שקדם לה ( המדידה ע"י סרגל פיבונצ'י FIB )

  סרגל פיבונצ'י : 

   מתיחת סרגל פיבונצ'י מבוצעת על המהלך הרציף האחרון מנקודת השפל ועד לנקודת השיא
 
   כאשר המגמה היא עליה :
    - הסרגל ימתח מנקודת השפל ( הצללית התחתונה של הנר ) של הרצף העולה האחרון ועד לנקודת השיא ( הצללית העליונה של הנר )
   כאשר המגמה היא ירידה :
    - הסרגל יהיה ההיפך 

   איתות לסיום התיקון הטכני : כאשר השינויים בשערים הינם בטווחי סרגל פיבונאצ'י
    תנועה כנגד כיוון המגמה המחסל בין 33%- ל- 66% מהרצף שקדם לה
    אלו מניות שכדאי לרכוש   

CHARTFBN

מחזורי מסחר

במגמת עלייה - כל רצף עולה חייב ךהיות מלווה במחזור מסחר גבוה יותר מזה שנקבע ברצף שקדם לו כעדות לעלייה בלחץ הקניות 

 בדרך כלל כאשר מניה מגיעה לשיא ויחד איתה מגיע לשיא גם מחזור המסחר - לא מדובר בשיא אחרון.

מאידך, איתות חולשה ראשון במסגרת מגמת עלייה נקבע כאשר השוק מנסה לקבוע שיא חדש
 - אולם עם מחזורי מסחר נמוכים יותר מאלו שנקבעו ברצף העולה הקודם 

ממוצע נע 

הממצוע הנע עוקב אחרי שערי השוק .
בכל ממד זמן נעשה שימוש בצמד ממוצים נעים 
- בגרף החודשי - הממצועים יהיון ל- 5 ול - 13 חודשים 
- בגרף השבועי - 10 ו- 20 שבועות
- בגרף היומי - 20 - 40 יום 

במגמת עלייה : הממוצע הקצר יהיה מעל הארוך  ( הבדיקה מול נקודת השיא שקדמה לתיקון ) 
הממוצע הארוך יהיה משופע מעלה כאשר שיפועו יהיה קבוע או הולך וגדל  ( שיפוע קטן מצביע על חולשה)  
לא יתבצע קרוס בין הממוצעים הנעים

במגמת ירידה: הממוצע הקצר יהיה מתחת לארוך  ( הבדיקה מול נקודת השפל שקדמה לתיקון )
הממוצע הארוך יהיה משופע מטה כאשר שיפועו יהיה קבוע או הולך וגדל ( שיפוע קטן מצביע על חולשה ) 
לא יתבצע קרוס בין הממוצעים הנעים

רמת תמיכה  והתנגדות

רמת תמיכה מוגדרת כאזור על הגרף מתחת לשוק, שבו לחץ הקניות גדול דיו כד לבלום לפחות זמנית את ירידת המחירים 
- במגמת עליה כל רמת שפל תשמש רמת תמיכה  וכל רמת שיא תשמש כרמת התנגדות 
- במגמת ירידה כל רמת שפל תשמש רמת תמיכה וכל רמת שיא תשמש כרמת התנגדות 

- במגמת עליה - חשוב להסתכל על רמות התמיכה 
- במגמת ירידה חשוב להסתכל על רמות ההתנגדות

 - במגמת עלייה - כל רמת התנגדות הנשברת כלפי מעלה אמורה להחליף תפקיד ולשמש כרמת תמיכה .
   מצב טוב לביצוע עסקה - סמוך לרמת תמיכה שהיתה קודם רמת התנגדות .
   יש לבדוק האם רמת ההתנגדות האחרונה שנשברה מטה מחזיקה מעמד כרמת תמיכה .

CHART4

CCI 

מדד על שם דונלד למברט מטרתו לייצג היקפי קניות ומכירות יוצאי דופן :
- קריאה מתחת -100 - מוגדרת "מכירות יתר" 
- קריאה מעל - 100- מוגדרת "כקניות יתר"

במגמת עלייה : מהלך תיקון טכני - לפני איתות קניה - על CCI לרדת מתחת -100- 
במגמת ירידה : מהלך תיקון טכני - לפני איתות קניה - על CCI לעלות מעל  -100- 

 STOC

- המדד מחשב את מיקומו האחרון של שער הסגירה יחסית למירווח זמן נתון 
- במגמת עלייה -  ייטו שערי הסגירה להיצמד לגבוה 
- סימנים להיפוך מגמה מתקיימים כאשר שערי הסגירה מתרחקים מהגבוה 
- קריאה מתחת ל- 20% - מכירות יתר
- קריאה מעל רמת 80% - קניות יתר  

במסגרת מגמת ירידה - במהלך תיקון טכני - ולפני יצירת פיבוט - על הסטוקסטי לעלות מעל לרמת 80% .

רצועות בולינגר

3 רצועות ממוקמות על הגרף - הרצועה האמצעית היא ממוצע נע של 20 יחידות זמן ,
שתי הרצועות מעל ומתחת נמצאות במרחק 2 סטיות תקן מהקו האמצעי .

- התנודות - מהלך שמתחיל ברצועה אחת נוטה להמשיך עד הרצועה השניה . 
- שבירה של אחת מהרצועות מעלה את הסבירות שתהיה חזרה לתוך טווה הרצועות .

המלצות :
- לא כדאי לבצע קניות מעל לרצועה העליונה או בסמוך לה
- במגמת עליה מומלץ לבצע קניה רק ליד הרצועה התחתונה
- אותם כללים חלים במהופך על הרצועה התחתונה
- נר אדום מעל הרצועה העליונה - מכירה מיידית
- נר עם צללית עליונה ארוכה  מעל לרצועה העליונה - מכירה מיידית  

פיבוט 

מגמת ירידה : 
- פיבוט עליון מורכב מ- 3 נרות לפחות - נר אמצעי גבוה ומשני צידיו נרות נמוכים יותר . 
   השלמת הפיבוט - מחייבת שבירה מטה של השער הנמוך של הנר האמצעי 

- פיבוט תחתון : הנר האמצעי הוא הנמוך ביותר - ומשני צידיו נרות עם שפל גבטה יותר ממנו 
  השלמת הפיבוט - מחייבת שבירה מעלה של השער הגבוה  של הנר האמצעי 

תנאים נדרשים : 
- הנר האמצעי חייב להימצא בין הממוצעים הנעים 
- הנר השלישי חייב להיות בצבע המגמה 

מהו אזור הקנייה של מנייה?

כאשר המגמה היא מגמת עלייה - ומתחיל תיקון טכני . אזור הקניה מוגדר כרווח שבין הממוצעים הנעים . 
על התיקון הטכנ להסתיים בין הממוצעים הנעים . אסור לממצועים הנעים לבצע קרוס במהלך התיקון .

 איתות קניה 

 2 שאלות מהותיות להחלטת קניה  ( לאחר זיהוי מגמת עליה מובהקת ):

1-  האם הנר האחרון הוא ירוק ?

2-  CCI חצה את רמת -100 - כלפי מעלה 

 

כניסה לבלוג המלצות וכתבות של אייל גורביץ' 

לקבלת מידע על הרצאות  קורסים והסדנאות של אייל גורביץ >> לחצו כאן