ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

העברת בעלות על רכב

תהליך העברת בעלות לכלי רכב בישראל

עידכון אחרון ב-15 מרס 2017

 

 


בהתאם לתקנה 284 לתקנות התעבורה, האחריות לרישום שינוי הבעלות ברכב חלה הן על מוכר הרכב והן על קונה הרכב והיא מתבצעת בכל אחד מסניפי בנק הדואר המקוונים למחשב רשות הרישוי. בו במקום מקבלים אישור רישום לשינוי בעלות. הזיהוי של מוכר הרכב וקונה הרכב מתבצע באמצעות תעודות זיהוי ורשיון הרכב (ניתן לבצע את הפעולה באמצעות מיופה כוח).
התנאי המהותי לביצוע רישום שינוי בעלות על רכב הינו הסכמת שני הצדדים וחתימתם על שטר מכר.
במידה ויש שעבודים, עיקולים או הגבלות (כמו: תוקף רישיון הרכב פג למעלה משלושה חודשים, הגבלת העברת בעלות מטעם גוף מסוים) על הרכב, לא ניתן לבצע העברת בעלות בבנק הדואר. יש לפנות למשרד הרישוי.
לפני ביצוע רישום שינוי בעלות, יש לבדוק ברשם המשכונות האם קיים רישום משכון על הרכב.

 

 

http://rishuy.mot.gov.il/he/vehicle/licensing/ownership/577-process

http://rishuy.mot.gov.il/he/vehicle/licensing/ownership