ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
משפט עסקי מסחרי ודירקטוריונים

מידע ודיווחי דירקטוריון לרשם החברות טפסים לרשם החברות- רישום הון מניות, שינויים בהרכב דירקטוריונים ,הצהרות דירקטורים , מתוך מאגר משרד המשפטים- רשם החברות>>
ידין ענתבי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון 2006 , חוזר לגופים מוסדיים
הליך פירוק חברה נעשה תמיד על ידי הליך משפטי שכולל מינוי מפרק לחברה, שיבדוק מה הם החובות שלה ובהתאם ייתן דו"ח מחייב לבעלי המניות על נכסי החברה ויאשר את ביצוע הפירוק.הליך הפירוק מפורסם ברשומות בשני שלבים: שלב ראשון של הודעה על פרוק מרצון ופרסומה בעיתונות, ושלב שני של פרסום הודעה על קיומה של אסיפה ...