ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
קרקעות בקומבינציה

באחד מהרחובות הטובים בגבעתיים,מגרש כ 1.4 דונם כיום ניתן לבנות על המגרש כ-4.000 מ"ר עיקרי מכוח זכויות תב"ע+ תמ"א.כ-33 יחידות דיור. ניתן להגיש הקלות ולהגיע עד 4.600 מ"ר עיקרי. הקרקע אדמת מנהל.
לחברה בעלת מגרש של כ. 17 דונם במרכז הארץ דרוש יזם/ משקיע. ניתן לבנות כ. 350 יחידות דיור ב. 6 מגדלים. כ. 60.000 מ"ר בניה עיקרית + שטחי שירות. רוב החניות תת-קרקעיות.
מספר הקומות בבניין 25 קומות מעל המסחר . מהות העסקה --קומבינציה : במגורים 40 אחוז בתעסוקה 35 אחוז במסחר 50 אחוז או שרותי בנייה לבעלים.
גודל המגרש 32 דונם שטחי הבנייה המרבים למסחר ותעסוקה 33.800 מ"ר כשטח עיקרי ושטחי שרות 42.790 מ"ר שטח למבנה ציבור עיקרי2,280 מ"ר+ שטחי שרות 7,320 מ"ר סה" השטח לבניה 86.190 מ"ר . מהות העסקה --קומבינציה בת 446%
גודל המגרש 6,700 מ"ר ניתן לבנות 93 יח"ד זכויות הבנייה 10.460 מ"ר כשטח עיקרי לא כולל ממדים ומחסנים גובה הבניין 25 קומות חניות -- החלק הגדול של החניות תהיינה עליות אך
שטח מגרש 708 מ"רניתן לבנות בניין 6 קומות +100 מ"ר תוספת על הגגסה"כ שטח עיקרי לבניה-1.600 מ"רצפיפות -16 יחידותמקומה רביעית רואים את הים
ברחוב חטיבת כרמלי ליד הטכניון קו בניין 762 מ"ר שטח 1.000 מ"ר היתר בניה עוד שלושה חודשים,עבר אישור ראש העיר 12 יחידות של 67 מר +3 יחידות של 67 מר+30 מ"ר קומה שנייה מתוך הדירה סה"כ 15 יחידות
ניתן לבנות 66 יחידות של 120 מ"ר כל יחידהבעלי המגרש מבקשים עיסקת קומבינציה של 25%ניתן לנהל משא ומתן בנוגע לקומבינציה
הקרקע על מגרש של 3 דונם. ניתן לבנות 66 יחידות של 120 מ"ר כל יחידה. בעלי המגרש מבקשים עיסקת קומבינציה של 25% ניתן לנהל משא ומתן בנוגע לקומבינציה