ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
קרקעות לבנייה 50-100יחידות

מספר הקומות בבניין 25 קומות מעל המסחר . מהות העסקה --קומבינציה : במגורים 40 אחוז בתעסוקה 35 אחוז במסחר 50 אחוז או שרותי בנייה לבעלים.
גודל המגרש 6,700 מ"ר ניתן לבנות 93 יח"ד זכויות הבנייה 10.460 מ"ר כשטח עיקרי לא כולל ממדים ומחסנים גובה הבניין 25 קומות חניות -- החלק הגדול של החניות תהיינה עליות אך
גודל הקרקע שלוש דונם.הבניין בן 7 קומות 55 יחידות .דירות רגילות ,דירות פנטאוז ,ודירות גן .כול הדירות ראות ים .תוכניות לפני סיום ( עוד חודש מקבלים אישורים
ניתן לבנות 66 יחידות של 120 מ"ר כל יחידהבעלי המגרש מבקשים עיסקת קומבינציה של 25%ניתן לנהל משא ומתן בנוגע לקומבינציה
הקרקע על מגרש של 3 דונם. ניתן לבנות 66 יחידות של 120 מ"ר כל יחידה. בעלי המגרש מבקשים עיסקת קומבינציה של 25% ניתן לנהל משא ומתן בנוגע לקומבינציה