באנר
בחר קטגוריה

תחום הקורס
שם הקורס
סדנאות גיבוש - O.D.T
בקורס חדשני זה נשתמש ברכיבת אופניים אתגרית כאמצעי ייחודי, ישיר, ואינטנסיבי להתמודדות אנלוגית עם אתגרי ניהול בכיר: חזון מול אילוצים, סיכון מול סיכוי, סבלנות מול דבקות, מאמץ מול שחרור, פרט מול קבוצה, נחישות מול זרימה, מטרה מול תהליך, תכנון מול אלתור, ניווט מול ניתוב.
הרעיון מאחורי סדנת "יוצאים מהקופסה" הוא ברור ופשוט – שימוש ב'חשיבה ויזואלית' (המולידה תוצרים פיסוליים ע"י משתתפים), כדי לברר ולנתח תהליכים ומערכות יחסים בתוך הארגון, ולשפר אותם.