ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

תנאים וזכויות יוצרים ©

© זכויות יוצרים

חברת "ביז-טק", מודיעה בזה, כי היא בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני הבלעדי של כל החומרים המוצגים באתר - כולל התכנים, התוכניות, התוכנות, המידע מכל סוג שהוא, הרעיונות, עיצוב האתר, טקסטים, גרפיקה, יישומים, טכנולוגיות וכל פריט אחר. חל איסור מוחלט על -העתקה, שכפול, הפצה,פרסום, הצגה, מכירה, שינוי או העברת מידע - מלא או חלקי , לכל גורם שהוא- ישיר או עקיף, וזאת הן לצרכים פרטיים והן לצרכים מסחריים,מכל סוג שהוא, אלא אם ניתן לכך אישור בכתב מאת בעלי האתר.

מידע פרסומי

הנהלת האתר מודיעה בזה כי חלק מהשירותים באתר כוללים מידע פרסומי. המידע הפרסומי הינו על אחריותו של המפרסם בלבד, ואין להנהלת האתר כל אחריות מכל סוג שהוא על מידע זה.

אישור קבלת דיוור אלקטרוני

במסגרת פעילות האתר יישלח למנויים ולגולשים באתר – דיוור אלקטרוני, הן של חברת ביז-טק והן של מידע או פרסום אחר. כל מנוי או גולש שאיננו מעוניין לקבל מידע בדואר אלקטרוני – רשאי לבקש הפסקת השירות בכל עת שימצא לנכון.