ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

הגשת דוח שנתי למס הכנסה

הגשת דוח שנתי למס הכנסה

הגשת דוח שנתי למס הכנסה מתבצעת על גבי טופס 1301.
את הדוח יש לשדר למס הכנסה באמצעות האתר של רשות המיסים.
בדוח ירוכז כל המידע של שנת הכספים הנוכחית ( מה- 1 בינואר ועד ה- 31 בדצמבר)

אם אתם : עוסק פטור- עוסק מורשה – בעלי שליטה בחברה
הכינו דוח שנתי למס הכנסה והגישו אותו בזמן, אחרת עלולים להטיל עליכם קנסותהגשת דוח שנתי למס הכנסה

אלו המסמכים שעליכם לצרף במעמד הגשת דוח שנתי למס הכנסה

שימו לב כי זוהי רשימה של כל המסמכים אותם יש להגיש בצרוף לדוח המוגש. כמובן שלכל אדם המסמכים הספציפיים אותם עליו לצרף בהתאם למצבו הנוכחי באותה שנת המס. אדם נשוי יצרף מסמכים של בן/ת הזוג

 טפסי 106 מכל מקומות העבודה
 דוח רווח הפסד של העסק
 אישור הבנק אודות רווחים מניירות ערך והשקעות נוספות
 הפקדות שבוצעו לקופות גמל
 דוח רווח הפסד של השנה שעברה
 ספר הכנסות והוצאות – תקבולים ותשלומים
 אישורים על הכנסות מחו"ל
 אישור דמי לידה (ביטוח לאומי)
 אישור דמי מילואים (ביטוח לאומי)
 אישור דמי אבטלה (ביטוח לאומי)
 אישור שמירת הריון (ביטוח לאומי)
 אישור עמלות וריביות לשנת המס (בנק)
 תשלומי מזונות
 תעודת שחרור מצה"ל
 אישור הפקדה לקרן השתלמות, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופות גמל
 פנקס דיווח למס הכנסה ולמע"מ
 קלסר הנהלת חשבונות
 תעודת עולה חדש
 אישורי נטול יכולת
 קבלות אודות תרומות
 אישור תשלומי ביטוח לאומי לשנה הקודמת
 דוח התאמה לצורכי מס
 טופס י"א – הצגת סך הרכוש שברשותך
 טופס 867 – בנקים ובתי השקעות
 ניכוי מס במקור מהלקוח
 אישור פיצויי פיטורים
 רכוז הפסדים משנים קודמות
 אישורי משכנתא לביטוח חיים
 אישורי נכות
 תעודת סיום לימודים אקדמאים
 אישור תושבות באזורים בהם ישנם הקלות מיסוי (מעלות, נהריה קרית שמונה ועוד)
 אישור שנתי על שותפות לחיפושי נפט
 ביטוחי רכב (חובה מקיף צד ג') וביטוחים נוספים
 אישור השקעה בסרט
 תשלומים עבור אחזקה במוסד נטולי יכולת (טופס 127 חתום ע"י מומחה)
 הכנסות בגין שכירות
 אישורים אודות השקעה במניות של חברות פתוח ומחקר (בשלב ה- SEED)
 מספר הילדים ותאריכי הלידה
 זכיות בהגרלות ופרסים
 רשימת חייבים – לקוחות בסוף שנת המס
 רשימת מלאים
 רשימת רכבים וציון מד ה- ק"מ לכל רכב
 רשימת יתרות ספקים שלא שילמו בטרם הסתיימה שנת המס

תאריך הגשת דוח שנתי למס הכנסה
את הדוח יש להגיש בין התאריכים: 30.4 ועד 31.5 של השנה העוקבת. במידה ואתם זקוקים להארכת זמן, פנו לפקיד השומה שם מצוי התיק שלכם ובקשו זמן נוסף. לאחר שהתיק יבחן ע"י פקיד השומה וימצא כי עליכם לשלם מס הכנסה תתבקשו להעביר את הסכום הנקוב.

לכתבה המלאה 

מקור : פורטל המס של ישראל http://www.mehoshav.co.il/

.

.