ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

טיפים לחיסכון במס עד סוף השנה

7 טיפים לחיסכון במס עד סוף השנה
24.11.2015 דה מרקר

ביצוע הפעולות הנכונות והיערכות בתחום המיסוי על ידי עצמאים ובעלי עסקים עוד לפני סוף השנה - יכול לחסוך לכם כסף רב ■ כך תעשו זאת נכון

חוקי המסים בישראל חובקים שורה רחבה של חובות, אך כוללים גם מגוון של זכויות הבאות להגן על משלם המס.
חבות המס נמדדת במונחים שנתיים, ומאחר וסוף השנה מתקרב, כדאי להתחיל להיערך בהתאם.
ישנן מגוון הוראות שעבורן לתאריך 31.12 משמעות חשובה, הן ליחידים והן לחברות.
ניצול מיטבי שלהן יכול להביא לחסכון מס, כל יחיד בהתאם לעיסוקו והכנסתו.
לא מדובר כאן בתכנוני מס מורכבים, אלא ברשימה קצרה בה בחרנו להאיר את עיני העסקים הקטנים והבינוניים דווקא, ולו במעט מההנחיות הפשוטות לחיסכון במס.

1. הקדימו הוצאות, שלמו לספקים
2. להתאגד או לא להתאגד כחברה בע"מ ?
3. הפקדות לחסכון לטווח ארוך - פניסיוני , קרן השתלמות , המקנות זיכוי במס
4. אם אתם בעלי דירות להשכרה - שקלו מספר אפשרויות לתשלומי מס על דמי ההשכרה
5. תשלומים לביטוח לאומי
6. קיזוז הפסדי הון בבורסה
7. ניכוי מס על תרומות1. הקדימו הוצאות, שלמו לספקים

יחידים משלמים את המס שלהם, כעיקרון, לפי ההכנסות וההוצאות שהוצאו בפועל (בעגה המקצועית – "בסיס מזומן"). אם תוודאו כי הנכם משלמים עד תום השנה תשלומים שונים כמו שכירות והוצאות המשרד השונות, שכר טרחת יועצים, משכורת דצמבר בזמן, כך תוכלו לדרוש את ההוצאות הללו כנגד ההכנסה שהפקתם במהלך השנה, ובכך תקטינו את חבות המס. לדרישת ההוצאות משמעות חשובה נוספת לאור קיומו של מס היסף, כך שמי שהינו בעל הכנסה חייבת העולה על סכום של 810,720 בשנת 2015, נדרש לשלם מס נוסף של 2% על ההכנסות העולות על סך זה.

2. להתאגד או לא להתאגד?

עצמאים עובדים בבית קפה
עובדים בבית קפהיעל אנגלהרט
מעבר ליתרונות המשפטיים בהתאגדות כחברה במקום כיחיד, קיימים גם יתרונות מס הגלומים בביצוע הפעילות העסקית במסגרת חברה. הבדיקה נעשית בדרך לקראת תום שנה כאשר יש בידי היחיד אינדיקציה לגובה הכנסותיו וחבות המס הצפויה לשנה כדי לתכנן את השנה הבאה. בנוסף, המועד לביצוע שינוי מבנה פטור ממס של חברות המוחזקות על ידי יחידים, בין אם בשל קבלת דיבידנדים צפויים, הנפקה או אקזיט מתוכננים, הינו תום שנת המס, ואת הבקשה המתאימה יש להגיש לרשות המסים לא יאוחר מתום שנת המס.

 

3. חסכו השנה - לטווח ארוך

הפקידו כספים בערוצי החיסכון הפנסיוני השונים לשם מיצוי הטבות המס בהפקדות לפנסיה, ביטוחי חיים אבדן כושר עבודה וקרנות השתלמות. ההטבה מתבטאת שתי צורות: ניכוי הוא היכולת לדרוש תשלומים כהוצאה מותרת כנגד ההכנסה.זיכוי הינו הנחה מהמס הסופי שתידרשו לשלם. הטבות המס הללו ניתנות הן לשכירים, הן לעצמאים והן לבעלי שליטה. מעסיקים עובדים? האמור גם רלוונטי לגבי מעבידים שזכותם לנכות כהוצאה את ההפקדות שביצעו עבור עובדיהם.

4. משכירים דירת מגורים בישראל? זה הזמן לשלם מס

קיימות מספר חלופות למיסוי הכנסות שכירות למגורים בישראל. אחד המסלולים מאפשר בחירה של תשלום 10% מס על ההכנסות מהשכרת דירת מגורים ללא יכולת לדרוש הוצאות, לקזז הפסדים או לנצל פטורים וזיכויים כנגדה, ואת המס על ההכנסות שנבעו במהלך השנה יש לשלם לא יאוחר מיום 30 בינואר של השנה העוקבת. אמנם, אי תשלום המס במועד האמור לא ישלול את הזכות לשיעור של 10%, אולם תשלום המס במועד ימנע חיוב מיותר של תשלומי ריבית והפרשי הצמדה. לכן, מוטב כי למי שיש הכנסות כאלו לבצע מבעוד מועד בדיקת כדאיות למסלול המס הנכון לו, וככל שהבחירה היא במסלול של 10%, לשלם את המס במועד כדי להימנע מתשלומי ריבית והפרשי הצמדה מיותרים.

5. ביטוח לאומי - לשלם או לדחות?

קיימת הטבה בצורת ניכוי בשיעור 52% ששילם עצמאי למוסד לביטוח לאומי בגין דמי הביטוח. לאור העובדה שעצמאי לרוב מדווח על בסיס מזומן ובעת ביצוע התשלום בפועל, ולשם ניצול ההטבה הזו, מומלץ להשלים את התשלומים המחויבים לביטוח לאומי. יש לזכור שהניכוי ניתן רק אם קיימת הכנסה חייבת כך שאם אין מספיק הכנסה חייבת יש לשקול דחיית התשלום לשנה הבאה.

6. הפסדי הון בבורסה ובשוק ההון

קיימים כללים ברורים בפקודת המס בקשר לניצול הפסדים בשוק ההון. הפסדי הון משנים קודמות ניתנים לקיזוז רק כנגד רווחי הון, אולם הפסדי הון שנגרמו בשנה השוטפת ניתנים לקיזוז לא רק כנגד רווחי הון, אלא גם כנגד ריבית ודיבידנד במצבים מסוימים. ככל שנוצרו הפסדים בניירות הערך המוחזקים על ידי יחיד, אשר ניתנים לקיזוז כנגד רווחי הון שנוצרו, או ריבית ודיבידנדים שהתקבלו במהלך שנת המס – ניתן יהיה לבצע את הקיזוז ביניהם. יש לזכור, כי הפסד הון ניתן לקיזוז רק אם הוא מומש בפועל, קרי – נמכר עד סוף שנת המס ולא די בקיומו של הפסד "על הנייר".

7. זה הזמן לגלות נדיבות – ולתרום

מתן תרומות למוסדות מוכרים מאפשרות ליחידים לדרוש זיכוי בשיעור 35% מסכום התרומה כנגד המס המתחייב. ביצוע תרומות עד סוף השנה יאפשר לדרוש את הזיכוי כאמור כבר בחישוב המס לשנה זו.

הכותב הוא שותף ומנהל קבוצת המיסוי הישראלי במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, עורכי דין ועורכי פטנטים

לכתבה המלאה  http://www.themarker.com/smb/1.2783287