ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

מה זה הוראת stop loss (הגנה מפני הפסד) ומתי משתמשים בזה?

מה זה הוראת  stop loss  (הגנה מפני הפסד)  ומתי משתמשים בזה?

 

מה זה הוראת stop loss (הגנה מפני הפסד) ומתי משתמשים בזה?
הוראת stop loss הינה הוראת מכירה מותנית המגנה מפני ירידה במחיר המניה מעבר לשער, כפי שיקבע בהוראה
(trigger). מטרת ההוראה היא להגביל הפסד או לשמור על הרווח שלך. כאשר מחיר המניה יורד לשער ה - trigger, מוזרמת הוראת מכירה על פי הגדרתך: פקודת שוק (MKT) או פקודת שער (LMT).
היישום מושק בהוראות מכירה של מניות ת"א 125 בלבד.
ביטול ההוראה ניתן רק בטרם ביצוע ההוראה ב"פועלים באינטרנט", ב"פועלים בטלפון" ובסניפי הבנק.

מהו החידוש בשירות stop loss?
הוראת stop loss תוכל להגביל הפסד בניירות ערך ישראלים במקרה של ירידה חדה ובלתי צפויה בשווי המניה, או להגן על רווח קיים, ללא מעקב צמוד אחרי תיק ההשקעות שלך.
הוראת LMT הנהוגה בבורסה, ניתנת בהגבלת שער הגבוהה ממחירה האחרון בבורסה.
הוראת stop loss limit והוראת stop loss market ניתנות בשער trigger הנמוך ממחירה בבורסה, אך תוזרם לביצוע רק אם וכאשר מחיר המניה ייגע בשער ה – trigger.

כיצד נקבע שער הפעלת ה-trigger?
ההוראה ממתינה במחשבי הבנק עד שמבוצעת עסקה אחרונה בשער ה-trigger שקבעת מראש, או בשער נמוך מה-trigger.
שער הפתיחה בנייר או כל עסקה בשלב הרציף, ישמשו כעסקה להפעלת ה-trigger ושידור הוראתך לבורסה.
לתשומת לבך: ה-trigger מופעל אוטומטית וללא שיקול דעת.

איזה סיכון עלול להיות בהוראות stop loss limit?
להלן דוגמא למקרה בו יש סיכון: נניח כי קבעת שער trigger של 10. כעבור שבועיים, לאור פרסום דוחות כספיים מאכזבים המניה הגיבה בירידה חדה לשער 8. לפיכך, הוראתך שודרה לבורסה כפקודת שער (LMT) רגילה למכור ב- 10 אך המכירה לא בוצעה - היות שהשער כבר נמוך משער ה-trigger וכלל אין חובת ביצוע.
הסיכון: ההוראה לא הגנה על הפסד בפועל.
הסבירות: נמוכה במניות ת"א 125.

איזה סיכון עלול להיות בהוראות stop loss market?
להלן דוגמא למקרה בו יש סיכון: נניח כי קבעת שער trigger של 10. כעבור שבועיים, המניה ירדה לשער 8 ולפיכך, הוראתך שודרה לבורסה כפקודת שוק (MKT) רגילה.
המקרים בהם ההוראה לא הגנה על הפסד בפועל הם:
המכירה בוצעה מיידית בשער 6 - למול הוראות הקניה הממתינות בספר הפקודות.
המכירה לא בוצעה מיידית, בשל חוסר סחירות, ולכן נרשמה וממתינה לביצוע בספר הפקודות בשער עסקה אחרונה, כלומר כמכירה בשער 8.
גם אם יהיו כעת ביקושים לנייר בשער 10, מכירתך תבוצע בשער 8 בלבד.
במידה ויהיו כעת ביקושים או היצעים בשער נמוך מ - 8, המכירה עלולה שלא להתבצע למרות שניתנה כפקודת שוק לביצוע בכל שער.
הסיכון: ההוראה לא הגנה על הפסד בפועל.
הסבירות: נמוכה במניות ת"א 125.

האם ניתן לתת הוראת LMT רגילה ובמקביל הוראת stop loss על אותה כמות או יתרה בנייר?
לא. אין אפשרות לבצע את שתי הפעולות הללו בו זמנית. יש לבחור את ההוראה הרצויה מביניהן.

האם קיימת אפשרות לשנות הוראת stop loss להוראת LMT רגילה?
לא. יש צורך לבטל את הוראת stop loss ולהזרים הוראה חדשה.

לכמה זמן ההוראה תקפה?
הוראת stop loss limit תקפה עד לתאריך שקבעת מראש - עד לסוף החודש הקלנדרי או עד לביצוע מלא (המוקדם מביניהם).
הוראת stop loss market תקפה עד לתאריך שקבעת מראש - עד לסוף החודש הקלנדרי. תוקפה יפוג ביום שידורה לבורסה גם אם לא בוצעה במלואה.

מה ההבדל בין stop loss limit ו- stop loss market?
Stop loss limit Stop loss market
שער ביצוע המכירה בשער ה-trigger או גבוה יותר בכל שער שוק - עלול להיות בשער נמוך משער ה-trigger
תוקף ההוראה עד לתאריך שתקבע מראש, עד לסוף החודש הקלנדרי או עד לביצוע מלא (המוקדם מבינהם) עד לתאריך שקבעת מראש, עד לסוף החודש הקלנדרי. תוקפה יפוג ביום שידורה לבורסה גם אם לא בוצעה במלואה
במקרה שאין ביצוע מיידי עם השידור לבורסה המכירה תרשם בספר הפקודות בשער ה-trigger המכירה תירשם בספר הפקודות בשער עסקה אחרונה

מקור : בנק הפועלים