ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

שעות פעילות המסחר בבורסה לניירות ערך

שעות פעילות המסחר בבורסה לניירות ערך

 
יום בשבוע
מניות
קבוצה א'
מניות
קבוצה ב'
אג"ח,
מק"מ,
רצף מוסדיים
דלי סחירות ושימור
נגזרים
א'-ה'
9:00
9:00
 
א'-ה'
9:10
9:10
 
א'-ה'
*9:45 - 9:46
10:15
*9:30 - 9:31
10:15
 
א'-ה'
*9:45 - 9:46
10:15
*9:30 - 9:31
לא נסחר**
9:30
תחילת שלב טרום נעילה וחישוב שער תיאורטי
א'
 *16:14 - 16:15  
10:15
 
ב'-ה'
17:14 - 17:15 *
 
א'
 * 16:24 - 16:25  
16:24 - 16:25
16:35 
ב'-ה'
 17:24 - 17:25 *
17:24 - 17:25
17:35

 מקור : https://info.tase.co.il/heb/trading/trading_schedule/Pages/trading_schedule.aspx